Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie ograniczenia rozwoju biofilmów w linii rozlewniczej

Nazwa Beneficjenta: EKO-VIT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie ograniczenia rozwoju biofilmów w linii rozlewniczej”

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej dzięki której uruchomiona zostanie produkcja nowych napojów funkcjonalnych w tym napojów z dodatkiem wody kokosowej bądź napojów silnie wzbogaconych w minerały (magnez, wapń). Wdrożenie innowacji procesowej jest odpowiedzią na bieżące potrzeby zarówno samego Wnioskodawcy jak i jego klientów.

Planowane efekty:  Planowanym efektem jest wdrożenie do produkcji nowych funkcjonalnych napojów bezalkoholowych z tzw. grupy wysokiego/ podwyższonego ryzyka niestabilności mikrobiologicznej, czyli:

  • - napoje wzbogacane w Mg2+, Ca2+, inne minerały - które mają pH zbliżone do 4,5 (np. napój z dodatkiem wody kokosowej), 
  • - napoje na bazie składników , które niosą duży ładunek mikrobiologiczny i także pH w pobliżu i powyżej 4,0,
  • - napoje z różnymi egzotycznymi dodatkami (m.in. z Azji i Afryki) w formie skoncentrowanej, bogate w sok. 

Napoje takie wymagają dostosowania technologii umożliwiając utrzymanie higieny produkcji i bezpieczeństwa mikrobiologicznego środowiska.

Wartość projektu (całkowita): 7 634 250,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 435 412,50 PLN